קונצפציה של שכונת מגורים בעיר דניפרופטרובסק, אוקראינה