תחרות UNESCO “מגורים בהשתתפות המשתמש – בית-כפר במטרופוליה”