תכנית בניין עיר הר/1/15/19/1000 – שני מבני מגורים ברח’ הראשונים – הוד השרון