תכנית בניין עיר הר/47/88 – ארבעה מבני מגורים במתחם בני ברית – הוד השרון