תכנית הר/1202 – שכונת מגורים ואזור תעסוקה בצמוד לכביש 531, הוד השרון